DrakX instalator Mageia

Wybór grup pakietów

Aby ułatwić ci wybór, pakiety zostały podzielone na grupy. Nazwy grup nie wymagają objaśnień, jednak więcej informacji o każdej z nich możesz uzyskać najeżdżając na nie myszą.

  • Stacja robocza

  • Serwer

  • Środowisko graficzne

  • Samodzielny wybór pakietów: możesz zaznaczyć tą opcję jeśli chcesz samodzielnie dodawać lub usuwać pojedyńcze pakiety.

Przeczytaj Minimalna instalacja, aby dowiedzieć się jak przeprowadzić instalację minimalną.