DrakX instalator Mageia

Minimalna instalacja

Możesz przeprowadzić minimalną instalację poprzez odznaczenie wszystkich grup pakietów na ekranie Wybór grup pakietów, zobacz Wybór grup pakietów.

Minimalna Instalacja jest przeznaczona dla osób, które mają specyficzny pomysł na instalację Magei, przykładowo serwer lub specjalistyczna stacja robocza. Jeśli użyjesz tej opcji to prawdopodobnie wraz z opcją samodzielnego wyboru pakietów, zobacz Samodzielny wybór pakietów.

Jeśli wybierzesz ten typ instalacji, zostanie ci zaprezentowanych kilka użytecznych opcji, jak dokumentacja czy X Window.