DrakX instalator Mageia

Wybór nośników (konfiguracja dodatkowych nośników instalacyjnych)

Ten ekran pokazuje listę znalezionych nośników. Możesz dodać inne nośniki instalacyjne, jak dysk cd/dvd lub zdalny serwer sieciowy. Wybór źródeł (nośników) decyduje o tym jakie pakiety będą mogły zostać wybrane podczas następnych kroków.

Dla nośników sieciowych, wymagane są dwa kroki:

  1. Wybór i aktywacja połączenia sieciowego, jeśli jeszcze nie zostało ustanowione.

  2. Wybór mirrora lub podanie adresu URL. Wybierając mirror masz dostęp do wszystkich repozytoriów udostępnianych przez Mageię, jak Nonfree, Tainted oraz Updates. Za pomocą URL możesz określić jakiekolwiek repozytorium lub swój własny mirror np. NFS.