DrakX instalator Mageia

Zarządzanie użytkownikami

Ustawienie hasła administratora (root):

Wskazane jest, aby ustawić hasło administratora (root) w każdej instalacji Magei. Gdy wpisujesz hasło zmienia się kolor tarczy - z czerwonego poprzez żółty do zielonego - w zależności od siły hasła. Zielona tarcza sygnalizuje że używasz silnego hasła. Aby upewnić się, że nie popełniłeś literówki w haśle, musisz wpisać je po raz drugi w polu poniżej.


Notatka

We wszystkich hasłach rozróżniane są duże i małe litery, najlepiej użyć hasła zawierającego litery (duże i małe), numery oraz inne znaki.


Dodawanie użytkownika

Tutaj dodajemy użytkownika. Użytkownik ma mniejsze uprawnienia od administratora (root), ale wystarczające, aby przeglądać Internet, używać pakietów biurowych lub grać w gry czy wykonywać wszystkie inne czynności, które wykonuje na swoim komputerze przeciętny użytkownik.

  • Ikona: użycie tego przycisku zmieni ikonę użytkownika.

  • Imię i nazwisko: Wpisz swoje imię i nazwisko do tego pola tekstowego

  • Nazwa użytkownika: Tutaj wpisz nazwę użytkownika - będzie ona używana podczas logowania. Możesz też pozwolić, aby instalator wygenerował nazwę na podstawie imienia i nazwiska. Wielkość liter ma znaczenie.

  • Hasło: W tym polu wpisz hasło użytkownika. Pojawi się w nim ikonka tarczy, która oznacza siłę hasła (Zobacz również Notatka)

  • Hasło (powtórnie): Wpisz powtórnie hasło użytkownika w tym polu, instalator sprawdzi czy hasła się zgadzają.


Notatka

Wszyscy użytkownicy, których dodasz podczas instalacji Magei, będą mieli katalogi domowe (dostępne do odczytu dla każdego, ale do zapisu tylko dla danego użytkownika)

Użytkownicy, których dodasz po zainstalowaniu systemu poprzez MCC - System - Zarządzanie użytkownikami będą posiadali katalogi domowe zabezpieczone przed odczytem oraz zapisem przez innych użytkowników.

Jeśli nie chcesz tworzyć użytkowników z katalogami domowymi możliwymi do odczytu przez innych, zaleca się utworzenie tylko tymczasowego użytkownika podczas instalacji i dodanie prawdziwych użytkowników po restarcie systemu.

Jeśli preferujesz katalogi domowe z możliwością odczytu przez wszystkich użytkowników, możesz dodać wszystkich użytkowników podczas konfiguracji różnych parametrów pod koniec instalacji. Wybierz Zarządzanie użytkownikami.

Ustawienia dostępu mogą być również zmienione po instalacji.


Zaawansowane Zarządzanie Użytkownikami

Po kliknięciu na przycisk Zaawansowane będziesz miał możliwość edycji ustawień dla użytkownika którego dodajesz. Dodatkowo, możesz aktywować lub deaktywować konto gościa.


Ostrzeżenie

Wszystkie dane, które zapisze w swoim katalogu domowym gość zostaną wykasowane po jego wylogowaniu. Gość musi zapisywać ważne pliki na USB.


  • Aktywuj konto gościa: Tutaj aktywujesz lub deaktywujesz konto gościa. Konto gościa pozwala na zalogowanie się i używanie komputera przez gości, ale posiada mniejsze uprawnienia niż zwykły użytkownik.

  • Powłoka: Ta lista pozwala na zmianę powłoki używanej przez użytkownika, którego dodajesz, do wyboru Bash, Dash oraz Sh

  • ID użytkownika: można tu ustawić numer ID użytkownika, którego dodałeś na poprzednim ekranie. Pozostaw puste jeśli nie za bardzo wiesz co to oznacza.

  • ID grupy: można tu ustawić numer ID grupy. Zazwyczaj jest on taki sam jak ID użytkownika. Pozostaw puste jeśli nie za bardzo wiesz co to oznacza.