Mageia Instalator (DVD)

Instalacja Mageia za pomocą tradycyjnego instalatora DVD – zrzuty ekranu.
Instalator Magei w wersji DVD.

Skomentuj