Repozytorium MOPL dla Magei 4

rpmRepozytorium MOPL (od mageia.org.pl) to zbiór przygotowanych przez nas dodatkowych pakietów RPM dla Magei.
Jest to repozytorium nieoficjalne (nie wspierane przez fundację Magei), a więc używamy go na własną odpowiedzialność. Staramy się jednak aby do repozytorium trafiały tylko pakiety dobrze przetestowane i dobrej jakości.

Repozytorium MOPL dla Magei 4

Aby dodać nasze repozytorium do nośników kliknij przycisk lub wykonaj polecenie (z konta root).

MOPL Mageia 4 32bit

zobacz pakiety

lub z konsoli z konta root:

urpmi.addmedia Mageia.Org.PL http://repo.mageia.org.pl/4/i586

MOPL Mageia 4 64bit

zobacz pakiety

lub z konsoli z konta root:

urpmi.addmedia Mageia.Org.PL http://repo.mageia.org.pl/4/x86_64

Jak przejść w konsoli na konto administratora (root)?

Wystarczy wpisać polecenie su – oraz podać hasło roota (nie pojawia się na ekranie)

[napcok@localhost ~]$ su -
Hasło: 
[root@localhost ~]#

Zobacz pakiety w naszym repozytorium.

Skomentuj